Har du tenkt på hvorfor du aldri lærte deg å snakke tysk etter hele 5 år med tysk på skolen? Samtalekompetanse burde vel vært et hovedmål?

Av: Solveig Marie Claussen
Masteroppgave: Tilegnelse av samtalekompetanse gjennom fremmedspråksundervisningen på skolen – et oppnåelig mål? / Erwerb von Gesprächskompetenz durch schulischen Fremdsprachenunterricht – ein erreichbares Ziel?