Jeg skrev om hemmelighold og åpenhet rundt norske operasjoner i Afghanistan i 2010. 25.9.14 fikk Forsvaret omdømmeprisen. Åpenheten har båret frukter.

Av: Harald Bonaventura Borchgrevink
Masteroppgave: Ytringsfrihet i vår sikkerhetspolitiske situasjon : en analyse av motsetningsforholdet mellom åpenhet og hemmelighold rundt Forsvarets internasjonale operasjoner i Afghanistan