Ideologisk overbevisning som grunnlag for legitimering av et av det 20. århundrets mest brutale regimer.

Av: Halvor Meling
Masteroppgave: “En ny verden” – Mot Dags syn på Sovjetunionen 1930-1936