Jeg skrev 118 sider om ordet slags (!) og hva bruken av det forteller om hvordan vi mentalt strukturerer språk – det ble vel en slags masteroppgave …

Av: Oda Odden
Masteroppgave: En slags masteroppgave. Om bruken av 1-slags-S-konstruksjonen og dens implikasjoner for mentalistiske språkteorier