Mediene skaper en nyhetsramme som vi leser. Det vi tolker skaper vår virkelighetsoppfatning av saken. 22. juli forandret media i Norge.

Av: Eirik Indergaard
Masteroppgave: Rammene i nyhetene: En triangulering av både kvantitativ og kvalitativ studie med fokus på de sentrale nyhetsrammene på forsiden til Aftenposten, VG og Adresseavisen og prosessen bak en forside i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011