Hva skjer med dialekter i møte med oslomålet? Hvorfor legger vi om, og på hvilken måte?

Av: Eirin Lien
Masteroppgave: Bønder i byen – en undersøkelse av dialektforandringer hos seks tynsetinger bosatt i Oslo