Språkhaldningar: Korleis snakkar ulike karakterar i dramatikk og kvifor snakkar dei slik?

Av: Elise Sundfør Erdal
Masteroppgave: Med språket som verktøy: Ein kvalitativ sosiolingvistisk studie om språket brukt i dramatikk