Rammene i livet er påvirket av nyhetene rundt oss. Enhver nyhet har en ramme. 22.juli hadde mange. De påvirker hvordan vi husker den dagen.

Av: Eirik Indergaard
Masteroppgave: Rammene i nyhetene: En triangulering av både kvantitativ og kvalitativ studie med fokus på de sentrale nyhetsrammene på forsiden til Aftenposten, VG og Adresseavisen og prosessen bak en forside i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011