Visstnok tror unge svensker at bergensdialekt er fryktelig mye vanskeligere å forstå enn oslomål. Men sånn er det ikke, altså. Jeg har sjekka det.

Av: Mari J. Wikhaug Andersen
Masteroppgave: “Nynorsk är svårt att förstå. Jag tycker mer om gammelnorsk.” Svensker i Oslo og den norske talemålsvariasjonen