Ingen leser mer aviser enn nordmenn, hva gjør det med vår virkelighetsoppfattning når rammene i nyhetene er de samme i de ulike avisene?

Av: Eirik Indergaard
Masteroppgave: Rammene i nyhetene: En triangulering av både kvantitativ og kvalitativ studie med fokus på de sentrale nyhetsrammene på forsiden til Aftenposten, VG og Adresseavisen og prosessen bak en forside i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011