Vi rammer inn verden i vår virkelighetoppfattning. Hvordan husker du 22.juli? Hvor kom informasjonen fra? Virkeligheten skapes.

Av: Eirik Indergaard
Masteroppgave: Rammene i nyhetene: En triangulering av både kvantitativ og kvalitativ studie med fokus på de sentrale nyhetsrammene på forsiden til Aftenposten, VG og Adresseavisen og prosessen bak en forside i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011